Gevaren van de bogu

 

Het gebruik van de bogu is helaas niet helemaal zonder gevaren. Om te beginnen zou je bij onbezonnen gebruik van de bogu grotere schade kunnen toebrengen dan zonder de bogu. Hoe zit dat?

 

De problemen ontstaan als je denkt dat je er dankzij de bogu op los kunt rammen. Niets is minder waar. Raak je bijv. iemand met een Geri op de ribben, dan wordt een deel van de botsingsenergie geabsorbeerd door de enigszins flexibele ribben. De schok die de ruggegraat moet opvangen is daardoor kleiner. Het bostvest zal eveneens een deel van de botsingsenergie absorberen. Maar omdat het vest toch een star geheel is, zal de energie in veel grotere mate doorgegeven worden naar de ruggegraat. Dus wie denkt dat hij veel harder kan trappen loopt het risico zijn "tegenstander" een dwarsleasie te bezorgen. Eenzelfde verhaal gaat op voor een aanval op het hoofd, met de aanvulling dat het risico daar nog groter is, omdat de nek kwetsbaarder is dan de ruggegraat.

 

De conclusie moet zijn dat bij gebruik van de bogu beheersing van de technieken voorop moet staan. Dus wel voluit, d.w.z. zonder de inhouding die de beperking van niet of licht raken met zich mee brengt, maar niet met volle kracht. Alleen dan kun je stellen dat de bogu beschermt.

 

Een ander gevaar betreft de eigen technieken. Bij beentechnieken zijn er weinig problemen, maar met name bij tsuki's treedt er onvermijdelijk vervorming van de basistechniek op. Het borstvest zit immers ook aan de zijkant van het lichaam. De hikite arm komt daardoor verder van het lichaam te staan en volgt bij toepassing een andere, meer naar binnen gerichte route. Het is daarom van belang niet te vroeg met het gebruik van de bogu te beginnen, in elk geval niet voor de basistechnieken goed gevormd zijn.

 

Een derde gevaar schuilt in de gedachte dat bogu-karate een geheel nieuwe vorm van karate is, en dan vooral een spannender vorm, leuker voor het publiek. Het succes van de protector karate toernooien van de KBN eind jaren 90 toont aan dat er belangstelling is voor dit soort toernooien. Op zich is daar niets mis mee, maar als men het trainingsinstrument bogu tot een doel op zich gaat verheffen, schiet men het doel voorbij. Want de bogu is en blijft slechts een instrument om veilig het toepassen van technieken in een reële gevechtssituatie te kunnen leren en toetsen. Niets meer en niets minder.

 

ontwerp: 1Link